การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓    ชุมพร-ระนองเกมส์   "รักษ์โลก สร้างมิตรภาพและไมตรีจิต เหนือชัยชนะ"

ลำดับที่ ดาวน์โหลดเอกสาร รายการเอกสารสำหรับดาวน์โหลด
1
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
1.1 เอกสารระเบียบการแข่งขันแต่ละประเภทชนิดกีฬา
1.2 ประธานจัดการแข่งขันกีฬา จังหวัดชุมพร
1.3 ประธานจัดการแข่งขันกีฬา จังหวัดระนอง
1.4 ตารางกำหนดการแข่งขันประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดชุมพร
1.5 ตารางกำหนดการแข่งขันประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดระนอง
1.6 กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดชุมพร
1.7 กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดระนอง
1.8 กำหนดการจัดอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน จังหวัดชุมพร (รอปรับปรุงข้อมูล)
1.9 กำหนดการจัดอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน จังหวัดระนอง
2
สนามแข่งขันกีฬา
2.1 สนามแข่งขันกีฬา ศูนย์เมืองชุมพร
  2.2 สนามแข่งขันกีฬา ศูนย์เมืองหลังสวน
  2.3 สนามแข่งขันกีฬา ศูนย์เมืองระนอง
3
สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม
3.1 สถานที่พักนักกีฬา ศูนย์เมืองชุมพร
 

3.2 สถานที่พักนักกีฬา ศูนย์เมืองหลังสวน

  3.3 สถานที่พักนักกีฬา ศูนย์เมืองระนอง
  3.4 สถานที่พักนักกีฬาเรือพาย
  3.5 สถานที่พักนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น
  3.5 สถานที่พักนักกีฬามวยไทย
  3.6 สถานที่พักนักกีฬาวุ้ดบอล
4
เอกสารฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ
4.1 เอกสารระเบียบฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ(จังหวัดชุมพร)
  4.2 ตารางเวลาเดินรถรับ-ส่ง สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่จังหวัด
  4.3 ใบขอใช้รถรับส่งนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม
  4.4 ใบขอใช้รถรับส่งสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่จังหวัด เพื่อเดินทางจากศูนย์สื่อมวลชนไปยังสนามแข่งขัน
5
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
5.1 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว นักกีฬา และเจ้าหน้าที่


            

                       

     

        

     
               


                                                  
COPYRIGHT 2017 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ . All rights reserved.
Designed and developed by Athasart Narkthewan, Information Engineering , KMITL Prince of Chumphon.
Email: knathasa@gmail.com Tel: +66 81 6326779.